Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Sanaüja

Codi
251919
Comarca
Segarra
Població
399
Superfície
32,99
Densitat
12,1
Altitud
409

Superfície (km²)

Municipi
32,99
Comarca
_
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
12,1
Comarca
_
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
208
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
191
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
399
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
30
Comarca
_
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
254
Comarca
_
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
90
Comarca
_
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
25
Comarca
_
Catalunya
256.461

Població

Municipi
399
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
17
Comarca
_
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
134
Comarca
_
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
46
Comarca
_
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
11
Comarca
_
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
208
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
13
Comarca
_
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
120
Comarca
_
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
44
Comarca
_
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
14
Comarca
_
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
191
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
343
Comarca
_
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
22
Comarca
_
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
34
Comarca
_
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
399
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
365
Comarca
_
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
34
Comarca
_
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
399
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
189
Comarca
_
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
19
Comarca
_
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
208
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
176
Comarca
_
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
15
Comarca
_
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
191
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
14
Comarca
_
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
45
Comarca
_
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
22,2
Comarca
_
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
60
Comarca
_
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
45
Comarca
_
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
27
Comarca
_
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
30
Comarca
_
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
12
Comarca
_
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
171
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-3
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-7,56
Comarca
_
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
2,52
Comarca
_
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-7,56
Comarca
_
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
448
Comarca
_
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
414
Comarca
_
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
405
Comarca
_
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
315
Comarca
_
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
449
Comarca
_
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
20,6
Comarca
_
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
30,1
Comarca
_
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,7
Comarca
_
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
26,6
Comarca
_
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
330
Comarca
_
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
79,1
Comarca
_
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
335
Comarca
_
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
59,1
Comarca
_
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
321
Comarca
_
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
70,7
Comarca
_
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
332
Comarca
_
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
75,9
Comarca
_
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
95
Comarca
5.990
Catalunya
1.864.245

Dones

Municipi
75
Comarca
4.425
Catalunya
1.662.630

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
165
Comarca
10.415
Catalunya
3.526.870

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
180
Comarca
10.950
Catalunya
3.707.545

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
295
Catalunya
10.260

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
6.100
Catalunya
460.625

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
230
Catalunya
153.715

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
2.745
Catalunya
2.409.580

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
9.370
Catalunya
3.034.175

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
455
Catalunya
21.005

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
145
Catalunya
36.575

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
185
Catalunya
69.835

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
1.045
Catalunya
432.525

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
1.825
Catalunya
559.940

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
1.405
Catalunya
548.655

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
1.765
Catalunya
723.790

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
2.075
Catalunya
725.200

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.130
Catalunya
1.036.530

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
9.370
Catalunya
3.034.175

Comptes de cotització

Municipi
17
Comarca
666
Catalunya
244.783

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
124
Comarca
_
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
842,58
Comarca
_
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
56
Comarca
_
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
47
Comarca
_
Catalunya
795.474

Total

Municipi
103
Comarca
_
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,7
Comarca
_
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
5,9
Comarca
_
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
7,6
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
2,2
Comarca
_
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
5,4
Comarca
_
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
7,6
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
170
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
204
Comarca
_
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
374
Comarca
_
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
45,5
Comarca
_
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
102,4
Comarca
_
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
530
Comarca
_
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
33.653
Comarca
_
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
236
Comarca
_
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
17.751
Comarca
_
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.731
Comarca
_
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.276
Comarca
_
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.285
Comarca
_
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.080
Comarca
_
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
72
Comarca
_
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
76
Comarca
_
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
23
Comarca
_
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
19
Comarca
_
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.276
Comarca
_
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
64
Comarca
_
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
18
Comarca
_
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
1.401
Comarca
_
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
82
Comarca
_
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
19.573
Comarca
_
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
90.200
Comarca
_
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
289
Comarca
_
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
37
Comarca
_
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
133
Comarca
_
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
29
Comarca
_
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
488
Comarca
_
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,45
Comarca
_
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
77,2
Comarca
_
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
6,03
Comarca
_
Catalunya
3.823.878,74