32° / 20° Núvols

Sortida al carrer d’infants i adolescents

Cal estar atents perquè, quan es compleixin les condicions adequades en relació a la pandèmia de la COVID-19, s’anunciarà la data a partir de la qual podran sortir al carrer els infants i adolescents.

DILLUNS 20 ABRIL 2020

Qui podrà sortir i a quines franges horàries?

 • Infants fins a 6 anys: de les 12 a les 14 h. (més petits de 3 anys en cotxet infantil).
 • Infants de 6 a 16 anys: de les 16 a les 18 h.
 • Majors de 16 anys: de les 18 a les 20 h.


- Els menors de 16 anys hauran de sortir acompanyats d’un adult del nucli familiar amb qui convisquin.
- Les unitats familiars que conviuen juntes poden sortir plegades i fer ús de la franja horària de l’infant de més edat.
- Caldrà una declaració autoresponsable tant per als adults acompanyants com per als majors de 16 anys, que podran sortir sols.

Mesures de protecció

 • Cal manternir una distància de 2 metres amb les persones del carrer, però no caldrà entre els membres de la unitat familiar convivent.
 • No podran sortir els infants i adolescents diagnosticats o amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 (tos, febre o dificultat respiratòria), o els que convisquin amb persones diagnosticades o amb símptomes.
 • Es podran desplaçar com a màxim a un kilòmetre del domicili. Es recomana caminar per la dreta.
 • S’han d’utilitzar obligatòriament mascaretes (poden ser mascaretes casolanes, higièniques o quirúrgiques). En el cas dels infants de 0 a 3 anys, no és recomanable.
 • No són necessaris els guants.
 • Cal rentar-se les mans en sortir i tornar a casa.
 • Abans de sortir, caldrà prendre la temperatura a totes les persones del nucli familiar i, si alguna persona té més de 37 ºC, no podrà sortir cap membre de la família.
 • S’han d’utilitzar les escales i no l’ascensor.

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus