Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Creació d'una comissió que haurà d'elaborar uns criteris per adaptar la laïcitat en els actes que puguin tenir valor patrimonial, cultural o de tradició.

Carta de l'alcaldessa Gemma Martínez i Sangrà.

Ajuntament de Sanaüja
Ajuntament de Sanaüja

DIJOUS 01 ABRIL 2021

Benvolguts veïns i veïnes de Sanaüja;

Els principis de la laïcitat, tenen com a objectiu separar les actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació de caràcter confessional, La laïcitat, entesa d'aquesta manera, s'allunya d'un laïcisme bel·ligerant contra les religions. La laïcitat és garantia per a la llibertat religiosa i de pensament de totes les persones, en igualtat de condicions.

Per tant, l'aconfessionalitat o la laïcitat no significa menystenir, ignorar o canviar la consciència religiosa de ningú, sinó simplement mantenir relacions respectuoses amb les expressions institucionals de les diverses creences i conviccions.

Tal com recorda la Declaració Universal de Drets Humans en l'article 18, el dret a la llibertat religiosa inclou la llibertat de tenir o adoptar una religió o creença, així com la llibertat de manifestar la pròpia religió , individualment o col·lectivament, en públic o en privat, per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança. En aquest sentit, la interpretació de l'article 18 realitzada pel Comitè de Drets Humans de l'ONU, assenyala que aquest article protegeix les conviccions teistes, no teistes i atees, així com el dret de no professar cap religió o convicció.

Dit això:


Veig oportú plantejar la possibilitat de crear una comissió que haurà d'elaborar uns criteris per adaptar els actes que puguin tenir valor patrimonial, cultural o de tradició.

Es partirà de les nostres festes locals de Sant Antoni, Santa Rita i la Festa Major, seguint els costums on es barreja la religió, la tradició i la laïcitat, i que tenim a bé conservar i recuperar, posant com a exemple la coca i figues que es reparteixen durant la Festa de Sant Antoni, així com la benedicció de les roses per la festa de Santa Rita, on esperem la participació de tots vosaltres, de manera laica, popular, cultural o per tradició i qui lliurement ho decideixi, de manera religiosa.


Atès que aquesta institució municipal ha de facilitar la convivència de les diferents tradicions culturals i religioses, sempre que es mantinguin dins del respecte als drets humans, a la igualtat de gènere, a l'orientació sexual i a la integritat de les persones;


Atès que l'Ajuntament de Sanaüja, com a representant de tots els seus vilatans, ha de ser-ne mirall i reflex i, per tant, hauria d'apostar per la defensa d'una laïcitat efectiva, tant pel respecte a les persones que professen alguna religió com per les que no en professen cap;


Atès que la presència de les autoritats municipals en actes religiosos confessionals i, per tant, representatius solament de part i no pas de tota la ciutadania, pot distorsionar aquesta representativitat que, ha de ser entesa com a global;


Tinc a bé informar-vos, la proposta d'ACORD que portaré al següent Ple:


ACORDS Que les autoritats municipals, com l'alcalde/essa i el conjunt dels regidors deixen d'assistir a cerimònies o oficis religiosos de cap confessió al llarg de l'any en qualitat de càrrecs públics.


Que l'alcalde i els regidors vetllin per la laïcitat de l'Ajuntament com a institució pública i per les creences religioses de tothom, sempre que respectin els drets humans.
Que aquesta resolució en cas d’aprovar-se es faci extensiva i pública pels mitjans habituals de comunicació municipals.

I és per tot això descrit que els regidors no aniran, convocats per la meva part, a cap missa durant la Pasqua, durant les festes de Nadal o qualsevol altra, en representació de l’Ajuntament , en qualitat de càrrecs públics.


Sí que tindré a bé, convidar que els regidors, i el jutge o jutgessa de pau, assisteixin en conjunt durant les festes locals als actes religiosos, per tradició i respecte envers la cultura que hem heretat, i en la que volem participar.


Gemma Martínez i Sangrà. Alcaldessa.
Sanaüja 29 de març de 2021