Un electrocardiògraf Cardio Care 2000 amb un pressupost 2.012,23€. La subvenció rebuda és de 2.000€. L’ajut de la Diputació de Lleida s’inclou dins la convocatòria d’ajuts directes a entitats locals per inversions de caràcter extraordinari. Juliol, 2019.