Categoria: Noticies

L’inici de la recollida selectiva tindrà lloc el cap de setmana del 15 al 17 de febrer on des del Consell Comarcal es donarà el cubell als veïns a través d’una parada al carrer, davant de l’Ajuntament, durant tot el cap de setmana. Per poder recollir el cubell s’ha de portar la carta rebuda prèviament

Read more

L’inici de la recollida selectiva tindrà lloc el cap de setmana del 15 al 17 de febrer on des del Consell Comarcal es donarà el cubell als veïns a través d’una parada al carrer, davant de l’Ajuntament, durant tot el cap de setmana. Per poder recollir el cubell s’ha de portar la carta rebuda prèviament

Read more

L’Ajuntament de Sanaüja ha rebut un ajut de la Diputació de Lleida per poder realitzar tasques de conservació, manteniment i reparacions menors en vials al municipi. Per poder realitzar l’actuació s’ha rebut un finançament de  5.628,00  per part de la Diputació de Lleida. El cost total de l’actuació és de 5.663,39€, per la qual cosa

Read more

PER LA CONVOCATÒRIA DEL PLA D’ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA ANUALITATS 2017, 2018 i 2019 Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida núm. 7/2018, de 5 de març de 2018, es va acordar atorgar a l’Ajuntament de Sanaüja una subvenció per import de 17.275,68 euros,  que són

Read more