Categoria: Noticies

PER LA CONVOCATÒRIA DEL PLA D’ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA ANUALITATS 2017, 2018 i 2019 Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida núm. 7/2018, de 5 de març de 2018, es va acordar atorgar a l’Ajuntament de Sanaüja una subvenció per import de 17.275,68 euros,  que són

Read more

DISSABTE 3 DE NOVEMBRE 17.00 h Mercat de gastronomia i artesania 21.00 h Espectacle del foc i correfoc 22.30 h Sopar popular al Local Social (venta anticipada) 00.00 h Festa nocturna amb DJ Pol Escoz … i al llarg de tota la tarda activitats per a la canalla! Consulta a la web www.forcesdiaboliquessanaüja.cat 

Read more

L’Ajuntament de Sanaüja ha rebut un ajut de 14.000,00€ de la Diputació de Lleida per poder realitzar la Pavimentació del carrer Escots de Sanaüja fase 1. El pressupost total de l’actuació és de 14.990,69€ per la qual cosa la part restant de l’actuació s’ha assumit des dels fons propis de l’Ajuntament. L’adjudicació de l’obra s’ha

Read more

L’Ajuntament de Sanaüja ha rebut un ajut de 15.000,00€ de la Diputació de Lleida per poder realitzar la Renovació de la xarxa de distribució d’aigua al Carrer Escots de Sanaüja fase 1. El cost total de l’actuació és de 15.136,14€ per la qual cosa la part restant de l’actuació s’ha assumit des dels fons propis

Read more

Informa Ajuntament de Sanaüja. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida núm. 7/2018, de 5 de març de 2018, es va acordar atorgar a l’Ajuntament de Sanaüja una subvenció per import de 17.275,68 euros,  que són 5.758,56€ per anualitat, per col·laborar econòmicament en el finançament de despesa corrent de l’Ajuntament.

Read more