Dia: 20 de novembre de 2018

PER LA CONVOCATÒRIA DEL PLA D’ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA ANUALITATS 2017, 2018 i 2019 Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida núm. 7/2018, de 5 de març de 2018, es va acordar atorgar a l’Ajuntament de Sanaüja una subvenció per import de 17.275,68 euros,  que són

Read more